آموزش متوسطه

کریم اسکندرلی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی :
پست الکترونیک :  Karimayan@Yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۸۱۶۰۶۸۷۶
دانلود CV
توضیحات :