مرکز آموزش شهید روحانی فرد

 مقدمات تاسیس مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی از سال ۱۳۶۲ به منظور آموزش نوین مولدین بخش کشاورزی و تربیت نیروی انسانی در بخش کشاورزی با واگذاری ۱۴۰ هکتار از اراضی ملی به سازمان آموزش کشاورزی وقت در شمال شهرستان کردکوی به فاصله ۳ کیلومتر از و در محدوده روستای النگ در منطقه چلدین فراهم گردید. فعالیت رسمی آن از سال ۱۳۷۵ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته پنبه و دانه های روغنی شروع شد ضمن آنکه از سال ۱۳۶۹ در زمینه آموزش کارکنان و روستائیان نیز فعالیت داشته است. در حال حاضر این مرکز یکی از زیر شاخه های مجتمع آموزش استان بوده و در زمینه های آموزش های رسمی (دانشجویان) و آموزشهای غیر رسمی ( اموزش کارکنان) و تولید محصولات زراعی فعالیت دارد.

در حال حاضر مرکز آموزش کشاورزی شهید روحانی فرد به مساحت حدود ۱۴۰ هکتار، در حومه شهرستان کردکوی واقع می باشدکه دارای ۸۰ هکتار مزارع آموزشی و تولیدی ، ۴۰ هکتار مزرعه پرورش ماهی، ۱۲۰۰۰  متر مربع فضای آموزشی بوده و کلیه امورات آموزشی مجتمع در این دو مرکز انجام می گیرد.

این مجتمع در زیربخش های کشاورزی شامل آموزشهای علمی کاربردی در مقطع کاردانی، آموزش کارکنان، آموزش کاربران، فنی و حرفه ای و کارودانش در مقطع متوسطه فعالیت می نماید.