ایستگاه تحقیقات گنبد

ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد

ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد با مساحت ۹۸ هکتار واقع در ۵ کیلو متری شرق شهرستان گنبد با مشخصات جغرافیایی ۵۵ درجه و ۱۲ دقیقه  طول شرقی و ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه عرض شمالی، ارتفاع آن از سطح دریا   ۴۵ متر  و میانگین میزان بارندگی سالانه ۳۰۰-۴۰۰ میلیمتر می باشد.  این ایستگاه  در سال ۱۳۶۵ تاسیس و فعالیت رسمی آن با  تحقیقات بر روی غلات و پنبه آغاز گردید. در حال حاضر با ۱۵ نفر عضو هیأت علمی و محقق مستقر در ایستگاه ، با همکاری و پشتیبانی ۱۵ نیروی کارشناس و اداری ، پروژه و طرح های تحقیقاتی خود را  در زمینه به زراعی و به نژادی محصولات مهم زراعی مانند غلات، دانه های روغنی، حبوبات، پنبه و جالیز ، کنترل و گواهی بذر ، جمع آوری و شناسایی آفات و بیماری ها و علف های هرز ، روش های کنترل و مبارزه مؤثر و تغذیه گیاهی ، روش های آبیاری و …. را مورد پژوهش و تحقیق  قرار می دهد و این سبب گردیده که ایستگاه تحقیقاتی فوق از ایستگاه های درجه اول و مطرح کشور باشد .
زیر مجموعه ای از بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات گیاه پزشکی، بخش تحقیقات خاک و آب، واحد کنترل و گواهی بذر ، درایستگاه وجود داشته و در حال انجام  فعالیت های عمده به شرح ذیل می باشند:
– بررسی های به نژادی و به زراعی محصولات زراعی و صنعتی.
– تهیه،‌آزادسازی و معرفی ارقام اصلاح شده و پر محصول به منظور افزایش عملکرد تولید در واحد سطح.
– بررسی وتعیین ارقام مختلف نباتات زراعی مقاوم به شوری، خشکی و سایر شرایط نامطلوب در مراحل مختلف اصلاح نبات.
– بررسی و تعیین ارزش غذایی و کیفیت مختلف محصولات زراعی.
– نظارت برتمامی مراحل تولید بذرهای خالص طبقات سوپر الیت، الیت، مادری وگواهی شده
-بازدید از مزارع در  مراحل کاشت،داشت و برداشت ، بوجاری و سایر مراحل فرآوری، ذخیره سازی و انبارداری بذور و غیره
– تعیین خلوص فیزیکی نمونه بذور، تعیین درصد قوه نامیه، تعیین درصد رطوبت، وزن هکتولیتر و انجام آزمایشات تعیین قدرت رویش(ویگوربذور).
– ایجاد مزارع Post Control به منظور بررسی خلوص ژنتیکی بذر.
– برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص برآورد نیاز بذری کشور و منطقه.
– صدورگواهی جهت نصب اتیکت  بذور تولیدی در هر سال .
– شناسایی آفات و بیماری های مهم گیاهان زراعی و میزبان های هرز آنها.
– جمع آوری و شناسایی علف های هرز مزارع مختلف در سیستم های تناوب زراعی متفاوت.
– بررسی بیواکولوژیکی آفات، بیماری ها و علف های هرز.
– پیش آگاهی مربوط به آفات، بیماری ها و علف های هرز جهت کنترل و مبارزه به موقع و مؤثر با آنها.
– بررسی روش های مختلف مبارزه با آفات ، بیماری ها ، علف های هرز وتعیین بازده وکارآیی این روش ها.
– بررسی سموم و مواد شیمیایی جدید به منظورشناسائی وجایگزین نمودن سموم کم خطر و مؤثر
– جمع آوری وشناسایی دشمنان طبیعی آفات، بیماری ها وعلف های هرز جهت استفاده در روش های مبارزه بیولوژیک
– جمع آوری و شناسایی فون و فلور شرق استان گلستان.
– شناسایی نمونه های آفات و بیماری های گیاهی متقاضیان.
– توصیه های فنی در مورد مسائل گیاهپزشکی و سرکشی از مزارع مختلف زراعین و مؤسسات کشاورزی .
– بررسی مسایل تغذیه گیاهی به منظور تعیین نیاز غذایی نباتات زراعی.
– شناسایی خاک و طبقه بندی اراضی، بررسی مسایل شوری، قلیائیت خاک و اصلاح اراضی.
– بررسی در زمینه مقادیر و زمان مناسب آبیاری و مصرف کود در محصولات استراتژیک منطقه.
علاوه بر این، تحقیقات کشاورزی دیم که فعالیت تحقیقاتی آن از چندین سال قبل به صورت غیر متمرکز در استان شروع شده بود ، از سال ۱۳۷۹ بصورت متمرکز در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد آغاز گشته ودر حال حاضر حدود ۱۱ نفرعضو هئیت علمی و محقق مستقر در ایستگاه و مرکز، طرح های تحقیقاتی متعددی  را در زمینه به زراعی و به نژادی محصولات مهم زراعی مانند گندم نان، گندم دوروم، جو معمولی، جو بدون پوشینه، گلرنگ، عدس، نخود، آفتابگردان و کنترل و گواهی بذر و همچنین جمع آوری و شناسایی آفات و بیماری ها و روش های کنترل و مبارزه مؤثر و تغذیه گیاهی و روش های آبیاری و غیره را مورد مطالعه قرار می دهد.
از جمله ارقام معرفی شده منتج از فعالیت های محققین در زمینه محصولات مختلف ، می توان به ارقام گندم نان  زاگرس و کوهدشت، رقم جو ماهور، رقم گلرنگ سپیده، رقم نخود هاشم، آرمان و آزاد و رقم عدس فیلیپ ۹۲۱۲   و … اشاره نمود، ضمن اینکه لاین هایی نیز از جمله لاین ۱۷ گندم نان در دست معرفی می باشند.
اهم فعالیت های عمده  ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم گنبدعبارتند از:
– بررسی های به نژادی و به زراعی محصولات زراعی مختلف.
– تهیه ،‌آزادسازی و معرفی ارقام اصلاح شده سازگار منطقه و پر محصول به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح.
– بررسی و تعیین ارقام مختلف نباتات زراعی نسبت به شوری، خشکی و سایر شرایط نامطلوب.
– تهیه و تولید بذر های خالص.
– بررسی و تعیین ارزش غذایی و کیفیت مختلف محصولات زراعی.
– بررسی مسایل تغذیه گیاهی به منظور تعیین نیاز غذایی بهینه  نباتات زراعی.
ایستگاه تحقیقات گنبد علاوه بر آنکه  هر ساله پذیرای  دانشجویان ، دانش آموزان و زارعین بازدیدکننده  محترم از سرسر کشور بوده که به مناسبت های مختلف از  فعالیت های آن دیدن می کنند، همکاری و مشاوره  پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و راهنمای علمی و عملی دانشجویان کارورز وکارآموز را که هر ساله از دانشگاه های مختلف معرفی می شوند، نیزدر کارنامه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی خود دارد.