واحد آمار

یکی از واحدهای تحقیقاتی مرکز، واحد آمار می باشد که فعالیت های آن به شرح زیر است:

۱- مشاوره آماری در طرح های تحقیقاتی، مقالات و پایان نامه های دانشجویی.

۲- آنالیز واریانس طرح های تحقیقاتی، مقالات و پایان نامه های دانشجویی.

۳- دریافت آمار هواشناسی ماهانه مناطق مختلف از سازمان هواشناسی وآماده سازی جهت ارائه آن به بخش ها و ایستگاه های تحقیقاتی مرکز و دانشجویان.

۴- همکاری در انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی به عنوان درآمدزایی واحد.

۵- فعالیت در کارگروه آمار و فناوری اطلاعات کانون هماهنگی دانش وصنعت دانه های روغنی.

۶- فعالیت در کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات مرکز.

Flowchart(1)

دستاورد های واحد آمار:

  • تهیه و تدوین نشریه «بانک اطلاعات هواشناسی ده ساله ایستگاه های سینوپتیک استان گلستان طی سال های زراعی ۷۵-۷۴ لغایت۸۴-۸۳ ».
  • تألیف کتاب «آشنایی با کاربرد طرح های آزمایشی».

Amar%20Book

معرفی کتاب

این کتاب به منظور آموزش ساده آشنایی با طرح های آزمایشی و کاربرد آن در مسائل متنوع تدوین شده است. در این مجموعه روش های پیاده سازی وآنالیز طرح های آزمایشی آموزش داده می شود. همچنین شرایط انتخاب مناسب هر یک از آزمایشات نیز بیان شده است. بااینکه سعی شده خواننده با مجموعه ای از انواع طرح های آزمایشی آشنا شود در عین حال از توضیح پیرامون نحوۀ به دست آوردن ریاضی فرمول ها وحالات مختلف آزمون ها صرف نظر شده است.

در این کتاب سعی شده است تا جدول تجزیه واریانس و نقشه کاشت و یا نحوه پیاده سازی آزمایشات برای کلیه طرح های آزمایشی متداول، مطابق با مدل طرح مورد نظر ارائه شود. در همین حال مطالبی کلی دربارۀ موارد کاربردطرح ها، همچنین مزایا و معایب آنها نیز آورده شده است .

این کتاب برای کلیۀ محققین ودانشجویان،به خصوص دانشجویان رشته آمار و کشاورزی که در انجام مطالعات و تحقیقات خود از طرح های آزمایشی استفاده می کنند،تهیه شده تا باروش های اساسی پیاده سازی و اجرای طرح های آزمایشی در مجموعه ای ساده وکاربردی آشنا شوند.

Sarfaslha

Software

معرفی MSAS Management of Statistical Analysis Software) )

نرم افزار مدیریت تجزیه و تحلیل آماری ، یک بسته رایانه ای است که با هدف کمک به کاربران، ، با بهره گیری از الگوی ظاهری برنامۀMSTATC که ساده و آشنا به ویژه برای محققین کشاورزی است در تجزیه و تحلیل آماری طرح های آزمایشی، از نرم افزارSAS    استفاده می نماید.

برنامه حاضر به نامMSAS    به کاربران کمک می نماید تا بدون نیاز به اطلاعات وسیع در زمینه آمار و کامپیوتر، با هرزمینۀ تخصصی، با استفاده از این نرم افزار به تجزیه و تحلیل طرح های آزمایشی خود بپردازند.

Dastavordha

Dastavord%202

  • درصورت تمایل،جهت شرکت در دوره آموزشی با ما تماس حاصل فرمایید:

آدرس:گرگان، خیابان شهید بهشتی، روبروی سازش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، واحد آمار.

تلفن: ۳۲۱۵۳۰۴۹-۰۱۷، ۰۹۱۱۲۷۳۷۰۴۱

تلفکس: ۳۲۱۵۳۰۷۰-۰۱۷

Email: [email protected]