مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

rahbarعلم و فناوری یکی از پایه های اقتدار اقتصادی یک ملت اســت. یک ملت با داشــتن دانش پیشرفته، فناوری پیشرفته، هم به ثروت می رسد، هم به استغنای سیاسی می رسد، هم آبرومند می شود، هم دستش قوی می شــود. به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت علم و فناوری، من نسبت به این مسئله حساسم.

(فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم رضوی در سال ۱۳۹۱)


 


تقویت شرکت های دانش بنیان از سیاست ها و اولویت های دولت است و حضور موفق کشور در رقابت جهانی در گرو توسعه شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی و برندسازی و عبور از مقاله نویسی است. rohani

(بیانات دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهور در هیأت دولت، شهریور ۱۳۹۳)


 


نظر به شرایط متنوع خاک، آب و هوا و استعدادهای ویژه بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هم اکنون با دارا بودن ۶ بخش، ۴ ایستگاه، ۶ سایت، ۴ واحد تحقیقاتی، ۱۸ آزمایشگاه تخصصی و ۲ واحد آموزشی و همچنین با بهره مندی از پتانسیل ۵۳ نفر عضو هیأت علمی، ۳۷ نفر محـقق، ۱۵نفر مـدرس و ۸۵ نفر کارشناس و کاردان فنی سالانه حدود ۲۵۰ طرح تحقیقاتی کاربردی مرتبط با مباحث و مشکلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان را اجرا می نماید. نتایج به دست آمده از فعالیت های این مرکز، در قالب معرفی ارقام زراعی و باغی، کتب، دستورالعمل ها و یافته های تحقیقاتی، گزارشات نهایی و فنی، مقالات علمی پژوهشی و ترویجی، کارگاه های آموزشی، سخنرانی ها، نمایشگاه های تخصصی، بازدیدهای علمی و مشارکت فعال با دستگاه های مختلف اجرایی و آموزشی استانی و ملی نظیر سازمان جهاد کشاورزی در دسترس و استفاده بهره برداران قرار گرفته است. به عنوان مثال، تعداد ارقام گندم معرفی شده برای کشت در استان طی دوره فعالیت این مرکز بالغ بر ۳۰ رقم بوده است. میانگین افزایش عملکرد سالانه ارقام گندم آبی و دیم استان طی دوره پس از انقلاب به ترتیب ۴۱ و ۲۶ کیلوگرم در هکتار بوده و تنها سود تقریبی حاصل از معرفی ارقام گندم متحمل به بیماری ها از محل صرفه جویی در مصرف سموم شیمیایی و افزایش عملکرد بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در سال برای استان گلستان برآورد شده است. در همین راستا با توجه به سیاست های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و پیگیری های این مرکز خوشبختانه مجوز راه اندازی مرکز رشد صادر و مجموعه حاضر خلاصه ای از دست آوردهای مرکز رشد استان تاکنون می باشد.

ابوالفضل فرجی
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان


 


پیام مرکز رشد

امروزه توسعه مبتنی بر دانایی جایگزین توسعه مبتنی بر مواد اولیه یا سرمایه اولیه شده است. بنابراین اقتصاد دانش محور در دستور کار بسیاری از کشورهای علاقه مند به پیشرفت قرار گرفته است. مراکز رشد با هدف انگیزش خلاقیت و نو آوری و بسترسازی شکوفایی ایده های  نو و کاربردی ایجاد شده و ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوری ها و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات قابل عرضه به بازار و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه تکنولوژی بویژه در حوزه فناوری های پیشرفته هستند. در راستای جهت گیری های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و برنامه های بالا دستی قانونی، مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۳۹۲ با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاسیس شد.این مرکز با هماهنگی و حمایت پارک علم و فناوری استان ضمن فراهم آوری امکانات لازم برای استقرار و شروع فعالیت شرکت های فناور و دانش بنیان مساعی خود را برای بهره مندی این شرکت ها از حمایت های مالی و قانونی بکار خواهد گرفت. با عنایت به جایگاه کشاورزی در اقتصاد استان گلستان و حضور محققین و دانش آموختگان فرهیخته و خیل جوانان خلاق و جویای کار، انشاالله این مرکز بتواند افق های روشنی را پیش روی پیشرفت همه جانبه استان باز نماید.

حجت الله ربانی نسب

سرپرست مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان


———————————————————————————————————————————————————————————————-

مهندس حسین عیسایی

دبیر مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

مدرک تحصیلی : لیسانس – مرتع و آبخیزداری

پست : کارشناس تحقیقات آبخیزداری

پست الکترونیک : eisaeihussein@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۱۳۷۷۰۱۱۲ – ۰۱۷۳۲۱۴۶۵۴۲

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

معرفی هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 

۱- شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی دانش بنیان تمیشه

۲- شرکت دانش بنیان کشت بافت گیاهی هیرکان

۳- شرکت تعاونی دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان

۴- شرکت تعاونی دانش بنیان ایده پردازان هیرکان

۵- شرکت مه آسا نقش گلستان

۶- شرکت هم اندیشان نوین طرح گلستان

۷- شرکت پویندگان دانش سبز هیرکان

۸- شرکت پایدار کشت آریا

۹- شرکت سبز بوم گستر گلستان

۱۰- شرکت به نژاد پرور کوهستان شاهکوه

۱۱- شرکت تعاونی پرتو الکترون کیمیا

۱۲- شرکت به فرآوران بذر و الیاف پنبه

۱۳- شرکت تولید و توسعه رستاک هیرکان

۱۴- شرکت انرژی ساز دقیق

۱۵- شرکت کیمیا زیست صحرا

۱۶- شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی و دامپروری

۱۷- شرکت فنی مهندسی خدماتی کشاورزی دانش بنیان سبز اندیشان

۱۸- شرکت الماس سبزتاب