شرکت تعاونی دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان

شرکت تعاونی دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان

مدیر عامل: مهندس بهرام پارسا


 


سال تأسیس شرکت: ۱۳۹۱

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۴

ایده محوری: تولید رنگدانه غذایی طبیعی از گلچه‎های گلرنگ

زمینه فعالیت: دانه‎های روغنی

محصولات / خدمات: تولید هسته‎های اولیه بذر دانه‎های روغنی از طریق ژنتیک و همچنین تولید بذر سویا برای مساحت ۱۰۰۰۰ هکتار

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال: حدود ۱۰۰تن تولید بذر دانه‎های روغنی (طبقه الیت و  مادری)


 


تماس با ما

پست الکترونی: ghodsvali@gmail.com

تلفن: ۰۱۷۳۲۱۴۶۵۴۳

نشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی- روبروی سازش- مرکز تحقیقات کشاورزی- مرکز رشد

کدپستی: ۴۹۱۵۶۷۷۵۵۵