شرکت مه آسا نقش گلستان

شرکت مه آسا نقش گلستان

مدیر عامل: مهندس مهسا ره انجام


 


سال تأسیس شرکت: ۱۳۹۴

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۴

ایده محوری: تکثیر انبوه ملکه زنبور عسل با استفاده از دستگاه کوپولارو (جنتر)

زمینه فعالیت: کشاورزی و منابع طبیعی

محصولات / خدمات: ملکه زنبور عسل

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال: ۲۰۰۰ ملکه زنبور عسل


 


تماس با ما

پست الکترونیک: mahsa_rahanjam@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۱۲۷۵۷۰۰۶

نشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی- روبروی سازش- مرکز تحقیقات کشاورزی- مرکز رشد

کدپستی: ۴۹۱۵۶۷۷۵۵۵