شرکت هم اندیشان نوین طرح گلستان

شرکت هم اندیشان نوین طرح گلستان

مدیر عامل: مهندس رضا قلی نژاد


 


سال تأسیس شرکت: ۱۳۹۴

سال ورود به مرکز رشد:

ایده محوری: غذا خور کردن بچه ماهیان خاویاری

زمینه فعالیت: کلیه فعالیتهای کشاورزی و منابع طبیعی از جمله شیلات

محصولات / خدمات: بچه ماهیان خاویاری رشد کرده

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال: ۳۵۰۰۰ قطعه بچه ماهی


 


تماس با ما

پست الکترونیک: mrgn1343@yahoo.co.uk

تلفن: ۰۹۳۳۹۱۷۲۲۴۹

نشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی- روبروی سازش- مرکز تحقیقات کشاورزی- مرکز رشد

کدپستی: ۴۹۱۵۶۷۷۵۵۵