شرکت پایدار کشت آریا

شرکت پایدار کشت آریا

مدیر عامل: دکتر ناصر باقرانی


 


سال تأسیس شرکت: ۱۳۹۳

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۳

ایده محوری: تولید گیاهان شورزیست

زمینه فعالیت: احیا اراضی شور و بایر با تولید بذر و کشت گیاهان شورزیست

محصولات / خدمات:

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال: ۱۰۰ هکتار


 


تماس با ما

پست الکترونیک: bagherani@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۱۳۷۵۲۳۶۰

نشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی- روبروی سازش- مرکز تحقیقات کشاورزی- مرکز رشد

کدپستی: ۴۹۱۵۶۷۷۵۵۵