شرکت سبز بوم گستر گلستان

شرکت سبز بوم گستر گلستان

مدیر عامل: مهندس محمدرضا صناعی


 


سال تأسیس شرکت: ۱۳۸۲

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۴

ایده محوری: تولید نهال های زیتون سالم و اصیل بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

زمینه فعالیت: احداث باغ بذر با رویکرد (Screen-House) جهت نگهداری هسته‎های اولیه (Nuclear stocks) و طبقات اولیه نهال‎ها

محصولات / خدمات:

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال:


 


تماس با ما

پست الکترونیک: sanaeireza09@gmaill.com

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۶۹۳۶۷

نشانی: گرگان- خیابان شهید بهشتی- روبروی سازش- مرکز تحقیقات کشاورزی- مرکز رشد

کدپستی: ۴۹۱۵۶۷۷۵۵۵