شرکت به نژاد پرور کوهستان شاهکوه

شرکت به نژاد پرور کوهستان شاهکوه

مدیر عامل: مهندس مهدی حسام


 


سال تأسیس شرکت: ۱۳۹۴

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۴

ایده محوری: اصلاح نژاد دام رومانف به روش لاپراسکوپی

زمینه فعالیت: دامپروری و ژنتیک

محصولات / خدمات: دام رومانف

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال: با دوباره زایش و دوقلوزایی ۱۵۰ راس بره آمیخته و نیمه آمیخته


 


تماس با ما

پست الکترونیک: mehdihesam666@gmail.com

تلفن: ۰۹۱۱۳۷۱۵۸۶۳ – ۰۹۱۱۳۷۷۲۷۳۷

نشانی: گرگان- کوی اوزینه-اوزینه پنجم-جنب شرکت تعاونی

کدپستی: ۴۹۱۵۹۵۵۶۳۵