مصاحبه تلویزیونی رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان درحاشیه کارگاه آموزشی کشت سالیکورنیا

مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دکتر سید علی حسینی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در حاشیه کارگاه آموزشی کشت سالیکورنیا در این مرکز انجام شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو دکتر حسینی رییس مرکز ضمن اشاره به عقدتفاهم نامه همکاری بین این مرکز و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در زمینه کشت این گیاه و وضعیت و استعداد طبیعی استان از لحاظ حضور و رشد این گونه، در خصوص برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی همکاران مجموعه در این موضوع نیز با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمود.

پاسخ دهید