دوره آموزشی ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی ویژه همکاران وظیفه مند روابط عمومی در مجموعه سازمان در مرکز آموزش حاجی کریمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،این دوره جهت آشنایی همکاران شاغل در مجموعه روابط عمومی های خانواده جهاد کشاورزی استان با عنوان ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی توسط مهندس مجتبی رضوانی با حضور ۳۲ نفر و بمدت ۳۴ ساعت در مرکز آموزش حاجی کریمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد و همکاران روابط عمومی مجموعه ضمن آموزش، در خصوص مسایل مختلف این دوره گفتگو دو سویه و نقد موارد مطرح شده از سوی فراگیران و استاد دوره انجام شد و حاضران نقطه نظرات خود را در این زمینه ارایه دادند.

photo_2016-03-01_12-57-49

photo_2016-03-05_11-44-15

پاسخ دهید