شادباش نوروزی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به همکاران

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان فرا رسیدن بهار نو و آغاز سال ۱۳۹۵ را به همکاران شریف مجموعه شادباش گفت.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سید علی حسینی رriasat%20markazییس این مرکز ضمن تقدیم خدا قوت و تقدیر از تلاش ارزنده تمامی همکاران در سال گذشته در بخشی از پیام خود گفت:
با درود و احترام، از این که با هدف عالی رضایت خداوندی و با مناعت طبع و عزت نفس به گستره وظیفه مندی و رسالت مرکز بزرگ تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با عزت و عظمت نگریستید و با عمل شایسته به وظایف، موجبات حضور زیبنده مجموعه را فراهم نمودید، به شکرانه ی توفیقات سال ۱۳۹۴ و سپاس، از یکایک شما بزرگواران تقدیر می گردد.
با امید به این که همواره با بهروزی، شادمانی و شادکامی، روزگار را با قدرت، اقتدار و سربلندی سپری سازید و این رد خیر شما و تمامی همکاران شریف همچنان جاری باشد همراه با شادباش نوروز ۱۳۹۵، نیک ترین فرجام ها را در سال پیش رو برای شما عزیزان و خانواده های بزرگوارتان آرزومندم.

پاسخ دهید