بازدید ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان از گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش استان

مهندس حسین پیش قدم ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان و هیات همراه از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر فرجی معاون پژوهش و فناوری، روسای بخش های تحقیقاتی و گروهی از پژوهشگران این مرکز انجام شد، مهندس حسین پیش قدم و همراهان ایشان از فعالیت ها و دستاوردهای تحقیقاتی این مرکز بازدید و با حضور در مزارع پژوهشی و ارایه توضیحات مدیران مرکز و محققان گروه های مختلف بخش تحقیقات زراعی و باغی در مورد ارقام و لاین ها از نظر مسایل مختلف از جمله مقاومت به بیماری ها و کیفیت آنها مطلع شده و در جریان روند فعالیت های پژوهشی و آموزشی این مرکز در استان قرار گرفتند.

DSC04324

پاسخ دهید