افتخار کسب مقام نخست روابط عمومی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان افتخار کسب مقام نخست و برتر روابط عمومی را در میان روابط عمومی های مراکز تحقیقات و آموزش سراسر کشور را در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به دست آورد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در دومین روز از نشست هم اندیشی و کارگاه آموزشی روابط عمومی سازمان که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه، با حضور دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونین و مدیران کل سازمان، دکتر مینو بدیعی استاد دانشگاه و پیشکسوت روزنامه‌نگاری و جمعی از مسئولان روابط عمومی موسسات و مراکز تحقیقاتی در سالن فجر سازمان برگزار شد روابط عمومی های برتر موسسه ها، مراکز و واحدهای تابعه سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی توسط دکتر زند معاون وزیرجهاد کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفتند.
در مراسم تقدیر از روابط عمومی های برتر سازمان همچنین دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور در جمع همکاران روابط عمومی، ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی سخنانی مهمی را در خصوص اهمیت و جایگاه روابط عمومی بیان نمود.
سپس مراسم قدردانی از مسئولان روابط عمومی های موسسات ملی و مراکز استانی بر اساس شاخص های رتبه بندی و گزارش عملکرد آنان در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ صورت گرفت و تقدیر از آنان با حضور رئیس و اساتید حاضر در جلسه انجام شد. براساس این گزارش رتبه بندی روابط عمومی موسسات ملی در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ذیل است :
آقایان احمد دیه جی از موسسه تحقیقات پنبه کشور رتبه اول، حسین غفاری خلیق از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر رتبه دوم و مهندس مصطفی بابایی از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی رتبه سوم .
روابط عمومی مراکز تحقیقات استانی بر اساس گزارش عملکرد سال ۹۳ به ترتیب انتخاب شامل موارد ذیل می باشد:
آقایان محمدرضا ممبینی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و مهدی عبدالصمدی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مشترکا رتبه اول مراکز استانی، محسن نورمحمدی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رتبه دوم و سیدتقی سیدمظهری از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان رتبه سوم .
همچنین روابط عمومی تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس گزارش عملکرد سال ۹۳ شامل موارد زیر است:
آقایان محمد حسن پناه از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سیدحسین موسویان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام و سیدرحمان سهرابی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان رتبه سوم .
و نهایتا” روابط عمومی مراکز آموزش کشاورزی براساس گزارش عملکرد در سال ۹۳ به ترتیب انتخاب شامل موارد ذیل می باشد:
آقایان رستمی از مرکز آموزش خراسان رضوی رتبه اول، محمدهادی جرعه نوش از مرکز آموزش فارس نفر دوم، خانم نسیبه فاضلیان از مرکز آموزش چهارمحال وبختیاری نفر سوم .
روابط عمومی موسسات ملی براساس گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ به ترتیب انتخاب شامل: آقایان حسین غفاری خلیق از موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر رتبه اول، سیدعلی میربابایی از پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی رتبه دوم، حمیدرضا قلی پور از پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و شهاب سهرابی از موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مشترکا رتبه سوم می باشد.
روابط عمومی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانی بر اساس گزارش عملکرد سال ۹۴ شامل: آقایان محمدحسن پناه از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان رتبه اول، محسن نورمحمدی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رتبه دوم و خانم زهره مویدی مقدم از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی و آقای سیدحسین موسویان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام مشترکا رتبه سوم می باشد.

IMG_3265

پاسخ دهید