برگزاری جلسه گیاهان دارویی در مرکزتحقیقات و آموزش گلستان با حضور اعضای استانی کارگروه و مشاور و مدیر کارگروه گیاهان دارویی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جلسه گیاهان دارویی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور مهندس ابراهیمی مشاور و مدیرکارگروه گیاهان دارویی در ستاد علوم و فن آوری گیاهان دارویی وطب سنتی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و اعضای کارگروه گیاهان دارویی استان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه در محل دفتر ریئس این مرکز و با حضور دکتر سید علی حسینی، دکتر همتی رئیس دانشکده تولیدات گیاهی و رئیس انجمن گیاهان دارویی شاخه گلستان، مهندس قزلسفلو مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مهندس سهرابی معاون بهبود تولیدگیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و مهندس صادقی مدیر باغبانی سازمان، مهندس زارع مدیر جهاد کشاورزی گالیکش و دکتر درّی پژوهشگر گیاهان دارویی این مرکز انجام شد. ضمن بررسی زوایای مختلف حضور واحدها و شرکت های دانش بنیان استان در سومین جشنواره ملی گیاهان دارویی در شهریور ماه، بر حضور دستگاه ها و همچنین افراد خلاق و تولید کننده در فن بازار این جشنواره برای معرفی هر چه بهتر توان و ظرفیت استان گلستان در چرخه گیاهان دارویی کشور تاکید شد.
شایان ذکر است افراد دارای اختراع و فن آوری در این زمینه میتوانند برای ثبت نام به سایت chtm.isti.ir و همچنین دستگاه های ذیربط مراجعه نمایند.

IMG_0004

پاسخ دهید