بازرسی و نظارت ستادی پایگاه مقاومت بسیج کاشف العلوم مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

بازرسی و نظارت ستادی پایگاه مقاومت بسیج کاشف العلوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس اسماعیل مقصودلو فرمانده پایگاه مرکز در این خصوص گفت: بازرسی و نظارت ستادی، تخصصی ۶ ماهه دوم سال ۹۴ و ۳ ماهه اول سال ۹۵ از پایگاه مقاومت بسیج کاشف العلوم در محل نمازخانه مرکز توسط حوزه مقاومت بسیج ادارات شهید تند گویان سپاه ناحیه گرگان با حضور دکتر حسینی ریاست مرکز (مسئول بررسی و تحلیل پایگاه مقاومت) و تمامی اعضای شورای پایگاه مقاومت انجام پذیرفت که ابتدا دکتر حسینی نیز ضمن خیرمقدم گویی به فرماندهی حوزه مقاومت و هیئت همراه، سیاست های مرکز را در سال سیاست اقتصاد مقاومتی بهمراه اقدام و عمل، پایگاه مقاومت را به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی در مرکز دانست که می بایست با ایجاد طرحهایی در اقتصاد کشور و خودکفایی از هیچ اموری دریغ نورزیده و می تواند از از این منابع در زمینه های فرهنگی و …. در پایگاه بکوشد و مرکز هم که خود را از بسیجیان پایگاه می داند و در کنار پایگاه مقاومت خواهد ماند و از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
سپس اینجانب ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان، گزارش اجمالی پایگاه مقاومت را در سال ۹۴ و ۳ماهه اول ۹۵ را ارائه نمودم .
سپس سروان پاسدار حبیبی نژاد فرماندهی حوزه مقاومت ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهی پایگاه مقاومت از میزبانی این جلسه و تشکر از دکتر حسینی که همیشه یار و یاور بسیجیان هستند فرمودند پایگاه مقاومت بسیج کاشف العلوم از پایگاه های خوب حوزه مقاومت بسیج ادارات سپاه ناحیه گرگان هستند که انشا … این پایگاه با داشتن مدیریت بسیجی این مرکز کمافی السابق از پایگاه های موفق سپاه ناحیه گرگان خواهند بود . در ادامه فرماندهی حوزه مقاومت در جمع بندی جلسه نقاط ضعف و قوت پایگاه را که چهره به چهره در حضور بسیجیان حوزه مقاومت بررسی شده بود را بیان کردند .
در پایان جلسه به پاس همکاری ریاست مرکز و فرمانده پایگاه، لوح سپاس فرمانداری شهرستان گرگان و سپاه ناحیه گرگان و در نهایت، احکام مسئولیتی اعضای شورای پایگاه مقاومت کاشف العلوم با حضور مهمان ویژه این جلسه حاج آقا رحیمیان امام جماعت مرکز تحقیقات اهدا گردید.

Picture 604

پاسخ دهید