بازدید معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از ایستگاه تحقیقات چالکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و شرکت های دانش بنیان ایستگاه

دکتر خلیل سالکی معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جریان سفر خود به استان گلستان از ایستگاه تحقیقاتی چالکی (زنده یاد مهندس کمالی) وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و شرکت های دانش بنیان حاضر در آن بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در محل ایستگاه واقع در ۷ کیلومتری غرب گرگان انجام شد در معیت ایشان، دکتر فرجی معاون پژوهش و فناوری مرکز، مدیران پارک علم و فناوری استان، مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان حاضر در ایستگاه و گروهی از پژوهشگران این مرکز حضور داشتند.
در جریان این بازدید دکتر سالکی از روند انجام طرح های توسعه ایستگاه و مکان های استقرار شرکت دانش بنیان و برنامه های توسعه ای آنان بازدید نمود.

پاسخ دهید