اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی پتانسیل تولید و روند رشد تاج خروس در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پروژه تحقیقاتی بررسی پتانسیل تولید و روند رشد گیاه علوفه ای تاج خروس در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حال جرا می باشد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر حسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز در این خصوص گفت: این طرح با همکاری این مرکز و اداره کل غلات وزارت جهاد کشاورزی و شرکت سهامی خاص پنجه طلایی در ایستگاه عراقی محله (گرگان) به اجرا در آمده است.
ایشان در خصوص این گیاه گفت: از جمله علف های هرز رایج مزارع استان می باشد ولی ارقام زراعی که پتانسیل تولید علوفه تا ۱۲۰ تن در هکتار را دارد در استان مورد بررسی قرار نگرفته و به منظور امکان سنجی تولید آن، این مهم در منطقه به اجرا در آمده است و این طرح در روزهای گذشته مورد بازدید دکتر حسینی رییس مرکز، دکتر فرجی معاون پژوهش و فناوری و مهندس کریم زاده مدیر عامل شرکت پنجه طلایی قرار گرفت.

photo_2016-06-21_12-53-42

photo_2016-06-21_12-53-47

پاسخ دهید