بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی و رییس مرکزتحقیقات و آموزش گلستان از انبارهای ذخیره گندم

دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بهمراه دکتر سید علی حسینی رییس مر کز تحقیقات و آموزش گلستان از انبارهای ذخیره گندم در چند نقطه استان بازدید بعمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با توجه به شرایط خاص و پر باران سال جاری در سطح استان انجام شد روسای سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، ضمن بازدید از مزارع، از مراکز خرید گندم، سیلوی شهرستانها و نمونه گندم های خریداری شده در مراکز نگهداری بازدید نمودند همچنین با حضور در محل کارخانه آرد زاهدی و سیلوهای گالیکش از انبارهای ذخیره گندم شرایط نگهداری و کیفیت گندم های دریافتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
دکتر حسینی با اشاره به اینکه بیشترین حجم خرید گندم سال جاری در سیلوی گالیکش بوده است بیان داشت: خوشبختانه امسال تاکنون بیش از یک میلیون و پنجاه هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که این رقم در سال گذشته در کل بالغ بر  ۹۰۰ هزار تن بوده است.

پاسخ دهید