شادباش نوروزی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به همکاران

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان فرا رسیدن بهار نو و آغاز سال ۱۳۹۸ را به همکاران شریف مجموعه شادباش گفت.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس این مرکز ضمن تقدیم خدا قوت و تقدیر از تلاش ارزنده تمامی همکاران در سال گذشته در پیام خود گفت:


به نام او که تغییر دهنده احوال به بهترین حال است
و سپاس او را که با مهر و محبتش، هر زمستانی، بهار را می بیند


 همکاران بزرگوار، تلاشگر و اندیشمند
در آستانه نوروز ۱۳۹۸ خدای را سپاسگزارم که به من فرصتی داد تا بتوانم در مقطعی از زمان در کنار همکاران بزرگوار و تلاشگر خدمت نمایم و به عنوان عضوی از خانواده این مجموعه در راستای اهداف والای این مرکز و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حوزه امنیت غذایی در کنار شما تلاش نمایم. چه بسیار همکاران بزرگواری که طی این سال ها آمده اند، در گمنامی رد خیر به یادگار گذاشته اند و رفته اند و ارایه یافته ها و دستاوردهای ارزشمند و خدمات مناسب، در راستای توسعه بخش کشاورزی این مرز و بوم، تنها یاد و خاطره از این عزیزان است…
به این مهم اعتقاد دارم که ترسیم اهداف سازمانی با تکیه بر ایمان به خدا و سپس برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و سخت کوشی برای اجرای صحیح برنامه به صورت کارگروهی می تواند موفقیت یک سازمان را تضمین نماید.
در این مرکز نیز اگر موفقیتی حاصل شده است، در سایه این خرد و تلاش گروهی بوده که توانسته وضعیت مرکز را در شرایط مطلوب ساختاری و محتوایی قرار دهد.
همراه با شادباش فرا رسیدن سال نو و تقدیر از تلاش های ارزنده یکایک شما بزرگواران و آرزوی بهروزی، شادکامی و پیروزی روزافزون، امیدوارم که در سال آتی با همدلی و پشتکار بتوانیم بیش از پیش در انجام رسالت و ارایه خدمات و انتقال و ارایه دستاوردهای مورد نیاز بخش بزرگ کشاورزی و نیز انجام برنامه ها و فعالیت های پژوهشی و آموزشی موثرتر گام برداریم.
خدایا کمک کن تا همیشه افکارمان، زبانمان، رفتارمان و نوشتارمان رو به خیر و نیکی باشد.

 

پاسخ دهید