بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان از مزارع کشت مستقیم پنبه و کشت نشایی رامیان

دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع کشت مستقیم پنبه و همچنین کشت نشایی در حومه رامیان بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به اتفاق دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر با سابقه آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و پژوهشگر کشاورزی حفاظتی استان از این مزرعه که در حومه شهرستان رامیان و متعلق به آقای برزگر خاندوزی می باشد و در تاریخ ١٧ خرداد با بذر پنبه رقم گلستان و بعد از برداشت گندم کشت مستقیم شده است بازدید نمودند.
دکتر اسدی پیرامون این مزرعه اظهار داشت: نوع سیستم آبیاری مزرعه آبیاری قطره ای نواری موسوم به تیپ می باشد در این سیستم کشت چون بقایای گندم به مثابه عایقی عمل می کند و مانع تابش مستقیم نور آفتاب به خاک می شود مانع تبخیر آب از سطح خاک شده و رطوبت خاک حفظ می شود و در نتیجه در مصرف آب آبیاری پنبه صرفه جویی می گردد این صرفه جویی در مقایسه با کشت مرسوم که با خاک ورزی شدید صورت می گیرد تا حد ۴٠ درصد می باشد.

photo_2016-07-16_10-30-40

پاسخ دهید