برگزاری دوره آموزشی شناسایی علف های هرز سویا در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

یک دوره‌ی آموزشی بمدت دو روز تحت عنوان شناسایی و کنترل علف های هرز مزارع سویا در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، حاضران در کلاس کارشناسان کلینیک های استان و همچنین فروشندگان سموم شیمیایی استان به تعداد ۱۶ نفر بوده مهندس علیرضا ساوری‌نژاد محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی این مرکز در نخست، ضمن معرفی علف‌های هرز مزارع سویا، روشهای کنترل آنها بیان نمود و در روز دوم ضمن بازدید صحرایی از مزارع سویا شرکت کنندگان در فضایی کارگاهی از نزدیک با علف های هرز مهم مزارع سویا آشنا شدند و در گفتگویی دوسویه از آخرین نکات این حوزه آگاه شدند.

پاسخ دهید