دریافت ستاره و تقدیر رییس موسسه تحقیقات پنبه کشور از پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد

پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از سوی دکتر قربانعلی روشنی رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس محمد نعمتی عضو هیات علمی این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید پنبه با نام ساجدی، همراه با دریافت ستاره، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.

روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.

پاسخ دهید