افتخار انتخاب بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به عنوان بخش نخست و برگزیده کشور

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به عنوان بخش تحقیقاتی نخست و برگزیده در میان تمامی مراکز تحقیقاتی کشور انتخاب و اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، بر اساس این اعلان که طی لوح تقدیر دکتر فریبرز عباسی، رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور به دکتر علیرضا قدس ولی رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی این مرکز تقدیم شده، ضمن بیان این مهم آمده است:
جناب آقای دکتر علیرضا قدس ولی
رییس محترم بخش تحقیقات فنی و مهندسی استان گلستان
با سلام، با عنایت به سیاست ورویکرد های جاری موسسه و بر اساس ارزیابی شاخص های عملکرد، بخش تحقیقات فنی ومهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان بعنوان بخش برگزیده سال ۱۳۹۴ انتخاب گردیده است. این امر بدواً با عنایت پروردگار متعال و سپس تلاش جنابعالی و کلیه همکاران آن بخش صورت گرفته است.
بدینوسیله مراتب تقدیر وتشکر خود را از جنابعالی به عنوان رییس آن بخش وکلیه همکاران خدوم بخش تحقیقات فنی و مهندسی استان گلستان اعلام میدارم.
امیدوارم در سالهای آتی نیز موسسه را در ارتقای کلیه شاخص های کمی وکیفی به منظور خدمت رسانی هرچه موثرتر در حوزه فنی ومهندسی کشاورزی یاری نمایید. از درگاه باری تعالی سلامتی و استمرار موفقیت جنابعالی و بخش مربوطه را مسئلت مینمایم.
شایان ذکر است که در طی سال های گذشته بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی این مرکز بارها افتخار مقام اول را کسب نموده است.
روابط عمومی مرکز همراه با تقدیم شادباش کسب افتخار این مهم به دکتر علیرضا قدس ولی و همکاران شریف ایشان در بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های این بزرگواران بهره مند باشد.

پاسخ دهید