بازدید رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از طرح اجرا شده کشاورزی حفاظتی

دکتر سید علی حسینی ریسس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به اتفاق دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی و مدرس رسمی کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی از یکی از طرح های اجرا شده کشاورزی حفاظتی توسط کشاورزان بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر اسدی در خصوص این بازدید و مزرعه گفت: آقای محمد علی بهرامی کشاورز ۴۳ ساله ساکن روستای بالاجاده شهرستان کردکوی در مزرعه ۲ و نیم هکتاری خود واقع در روستای چهارده امسال سویا را به طریقه حفاظتی در بقایای گندم کشت کرده است. این کشاورز بلافاصله بعد از برداشت گندم در تاریخ ۱۸ خرداد با راهنمایی دکتر اسدی مبنی بر حفظ بقایا و عدم آتش زدن آن و همچنین مزایای مترتب بر حفظ بقایا و کشاورزی حفاظتی با کارنده بی خاک ورز آسکه ۲۲۰۰ ساخت داخل کشور مبادرت به کشت سویا نمود.
بارزترین نکته این طرح استقبال از طرح کشاورزی حفاظتی توسط کشت این کشاورز و سایر کشاورزان منطقه می باشد. این مزرعه از تاریخ کاشت که بدون آبیاری اولیه موسوم به آب تخت کشت شده تاکنون نیاز به آب پیدا نکرده است به همین جهت آبیاری نشده است. زیرا بقایای گیاهی توانسته است رطوبت حادث شده در اثر ریزشهای جوی را ذخیره کرده و مانع تبخیر آن شود.
دکتر اسدی در ادامه افزود ما امروز خیلی خوشحالیم که نتایج طرح های تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی کاربردی شده و به میان کشاورزان راه پیدا کرده است و امید در آینده که کشاورزان بیشتری از این طرح استقبال نمایند.
ایشان ادامه داد که همچنین به لحاظ حفظ محیط زیست برای مبارزه با آفات این مزرعه از قبیل کرم برگخوار و کرم غوزه مبارزه بیولوژیک (استفاده از تریکوکارت) توصیه شد که در حال حاضر تریکو کارت در مزرعه نصب شده و استفاده می شود.
دکتر حسینی ریاست مرکز در طی این بازدید ضمن اظهار رضایت از استقبال کشاورزان از طرح های کشاورزی حفاظتی و تعامل خوب دکتر اسدی با کشاورزان منطقه برای کاربردی کردن نتایج مثبت طرح ها گفت: آنچه امروز می بینیم ثمره تلاش بی وقفه محققان مرکز و به بار نشستن سال ها تحقیقات و مطالعه پژوهشگران مرکز است که بسیار مایه مباهات است. ایشان ضمن تاکید بر ادامه کار اضافه نمود که از مهمترین اهداف این مرکز تحقیقات کشاورزی حفظ منابع پایه تولید یعنی آب و خاک می باشد که یکی از ابزارهای تحقق این هدف کشاورزی حفاظتی می باشد که امروزه مورد حمایت ما می باشد.

photo_2016-08-06_15-00-29

پاسخ دهید