شرکت به فرآوران بذر و الیاف پنبه

شرکت به فرآوران بذر و الیاف پنبه

مدیر عامل: سجیعه روشنی یساقی


 


سال تأسیس شرکت: ۱۳۹۵

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۵

ایده محوری: ارتقای تولید و فرآوری بذر پنبه

زمینه فعالیت: انتقال تکنولوزی – مشارکت در برنامه‎های تحقیقاتی- به‎نژادی و تولید بذر پنبه – مشارکت در تولید هسته‎های پایه بذری

محصولات / خدمات:

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال:


 


تماس با ما

پست الکترونیک: sanaeireza09@gmail.com

تلفن: ۰۹۳۹۳۷۵۴۲۷۷

نشانی: گرگان- خ کاشانی – شهرک سازمان پنبه

 کدپستی: