شرکت کیمیا زیست صحرا

شرکت کیمیا زیست صحرا

مدیر عامل: حسن قوجق


 


سال تأسیس شرکت: ۱۳۹۴

سال ورود به مرکز رشد: ۱۳۹۵

ایده محوری: توسعه رقم کریم برای کشت در اراضی نیمه آبی

زمینه فعالیت: امور کشاورزی (تولید، خدمات، تحقیق و توسعه)

محصولات / خدمات: مشارکت در تولید بذور ارقام گندم دیم

ظرفیت تولید یا ارائه خدمات در سال: میزان ۲۰۰ تن در سطوح پرورشی


 


تماس با ما

پست الکترونیک: hghojogh@yahoo.com

تلفن: ۰۱۷۳۳۳۳۵۰۲۴

نشانی: گنبد – خیابان خیام جنوبی- کوچه یکم- پلاک ۵۴

کدپستی: ۴۹۷۱۸۳۵۷۶۳