برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت آبیاری و تغذیه سویا به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگران بخش های تحقیقات فنی و مهندسی و خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کارگاه های آمورشی سویا در مرحله داشت، آخرین دستاوردهای علمی خود را اریه دادند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، بر اساس برنامه هماهنگ شده با معاونت هماهنگی ترویج استان، کارگاه آموزشی – ترویجی داخل مزرعه سایت‌های الگویی سویا به مدت سه روز در تاریخ‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۳ مرداد ماه سال جاری به ترتیب در شهرستان‌های علی‌آباد، گرگان و کردکوی برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که توسط محققان این مرکز دکتر علیرضا کیانی و مهندس مریم غزائیان انجام شد هر یک از محققان ضمن بازدید از مزارع در دو حوزه مدیریت آبیاری و تغذیه سویا توصیه‌هایی را به استناد برداشت از شرایط واقعی مزرعه برای کارشناسان مقیم و کشاورزان ارایه دادند.
دکتر کیانی در زمینه آبیاری سویا در شرایط کنونی از نظر زمان آبیاری، فواصل آبیاری ضمن در نظر گرفتن نوع روش آبیاری، دوره رشد سویا و شرایط اقلیمی حاکم توصیه‌هایی را ارایه داده و تاکید نمودند که ضمن اهمیت زمان آبیاری مقدار آب مصرف شده نیز بسیار مهم است و کارشناسان مقیم و پهنه لازم است در این زمینه هم فعال گردند و موارد مورد نیاز شامل دبی منبع آبی، مساحت تحت آبیاری و مدت زمان آبیاری را باید یاداشت برداری نمایند.
در ادامه مهندس غزاییان در بحث تغذیه گیاهی مطالبی درباره اصول تغذیه گیاهی سویا و جدیدترین یافته های تحقیقاتی ارائه کردند. همچنین توصیه شد در مرحله داشت با توجه به این که اکثر مزارع مورد بازدید در مرحله انتهای فاز رویشی و یا شروع مرحله زایشی هستند جهت بهبود وضعیت تغذیه گیاه و بالا بردن مقاومت گیاه به تنش های محیطی به ویژه تنش های گرمایی و خشکی استفاده و مصرف کود اسید هیومیک با توجه به دستورالعمل مصرف تولید کننده انجام گردد.
در پایان نیز ضمن رفع ابهام و طرح برخی سوالات و گفتگوی دو سویه محققان و کشاورزان، با ارایه تجربیات، در خصوص راهکارها نیز صحبت شد.

10

پاسخ دهید