ارتقا رتبه علمی همکار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش استان گلستان از دانشیاری به استادی

دکتر علیرضا کیانی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از درجه دانشیاری پژوهش به استاد پژوهش ارتقا یافت.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در یکصد و شصت و ششمین جلسه هیات ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۵/۹۵ که با حضور نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزارشد، پژوهشگر این مرکز دکتر علیرضا کیانی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی از دانشیاری پژوهش به استاد پژوهش تغییر وضعیت داده و ارتقا یافت.
روابط عمومی مرکز، همراه با آرزوی شادکامی و بهروزی و تقدیم شادباش کسب این افتخار به ایشان، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همیاری های این همکار بزرگوار بهره مند باشد.

پاسخ دهید