ارایه دستاوردهای علمی پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه های آمورشی مدیریت گاوداری در اصفهان

دکتر عبدا… سمیعی پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کارگاه های آمورشی مدیریت گاوداری در شهر اصفهان، آخرین یافته های این حوزه و دستاوردهای علمی خود را ارایه داد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای برگزاری این کارگاه های آموزشی که در هتل مشاهیر اصفهان با حضور کارشناسان شاغل در گاوداری ها و تعدادی از گاوداران این استان انجام شد، پژوهشگر این مرکز سخنرانی خود را در خصوص اثر تنش گرمائی بر عملکرد گاوهای شیری و تهیه سیلاژ ذرت علوفه ای ارایه داد و در گفتگویی دوسویه به پرسش های دامداران نیز پاسخ داده شد.
اهم موارد ارایه شده در این برنامه آموزشی ترویجی به شرح زیر می باشد:
تنش گرمائی ناشی از افزایش دمای محیط بوده که در صورت بالاتر بودن از دمای بدن اجازه تبادل گرما از بدن به محیط داده نمی شود.
در استان گلستان رطوبت بالا منجر به افزایش اثرات گرما در دام می گردد.
شاخص دما، رطوبت بهترین فاکتور برای شناسائی تنش گرمائی در گاوهای شیری محسوب می شود.
تنش گرمائی موجب اثرات زیانباری بر عملکرد گاوهای شیری دارد مانند:
– کاهش تولید و چربی شیر
– افزایش ناهنجاری های متابولیکی مانند اسیدوز
– افزایش ناباروری
– افزایش بیماری های عفونی مانند ورم پستان
– افزایش لنگش
– کاهش رشد و افزایش وزن
– خسارات اقتصادی ناشی از کاهش تولید و بیماری و…

DSC64664

پاسخ دهید