برگزاری جلسه اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تشکیل شد.
در این برنامه ابتدا مهندس پارسایی نماینده اعضای هیات علمی مرکز با تشکر از حضور اعضا، به بیان مهمترین مسایل و مشکلاتی که علی رغم پیگیری های بعمل آمده همچنان لا ینحل باقی مانده است پرداخت و خواستار همکاری بیشتر در این زمینه شد.
در ادامه برخی از همکاران نقطه نظرات خود را در زمینه های مختلف صنفی و شغلی بیان نموده و راهکارهایی نیز در زمینه آن ارائه نمودند.
سپس دکتر حسینی ریاست مرکز با تشکر از حسن نظر و مسولیت پذیری اعضاء هیات علمی، خواستار مساعدت بیشتر همکاران در راستای اهداف تعریف شده مرکز و حل مشکلات استان شدند.
همچنین ایشان اظهار داشت که این آمادگی در مدیریت وجود دارد که در راستای حل مشکلات و رفع موانع موجود همکاری نزدیکتری با همکاران داشته باشند.
در بخش انتهایی برنامه دکتر فرجی در خصوص دستورالعمل جدید ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی و همچنین گرند های تحقیقاتی توضیح دادند و اظهار داشتند که از ابتدای مهر ماه دستور العمل جدید ارتقا اجرایی خواهد شد.

DSC00594

پاسخ دهید