برگزاری دوره آموزشی کشت نشایی کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان

دوره آموزشی کشت نشایی کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با همکاری پژوهشگران این مرکز و اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در ابتدای این دوره آموزشی که با حضور کارشناسان و شرکت های کشت و صنعت مرتبط با زراعت کلزا انجام شد مهندس علی موسی خانی رییس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در خصوص کشت نشایی گفت:
با هدف صرفه جویی در آب و حفظ منابع آبی و همچنین افزایش عملکرد کلزا در واحد سطح، برنامه کشت نشایی در سطح ۵ هکتار برای سالجاری از سوی وزارتخانه به استان گلستان ابلاغ شده است.
وی افزود: در این راستا مجری طرح دانه های روغنی با تخصیص کمکهای فنی و اعتباری بلاعوض برای تهیه نشا و انتقال به خزانه اصلی و همچنین تحویل لوله های تیپ برای آبیاری میکرو از این طرح حمایت و پشتیبانی می نماید.
سپس همراه با توضیحات دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و مجری طرح کشت نشایی، حاضران از نزدیک کشت نشایی سویا همراه با توضیح روند کار، مورد بازدید قرار داده و با این دستاورد ارزشمند و روش اجرای آن آشنا شدند.
در این کارگاه در یک گفتگوی دو سویه اهمیت و خصوصیات و مزیت های این روش تشریح گردید و به سوالات و ابهامات مدعوین در خصوص عملیات کاشت، داشت و برداشت پاسخ داده شد.

dsc64612

پاسخ دهید