برگزاری روز مزرعه سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

روز مزرعه سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان ( عراقی محله ) وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس حسین عیسایی کارشناس واحد تجاری سازی و انتقال فناوری مرکز در این خصوص گفت: با هماهنگی قبلی مدیریت ترویج سازمان جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش استان، ،مراسم روز مزرعه سویا با حضور محققان، کارشناسان و کشاورزان پیشرو و مدیران ترویج شهرستان های استان در ایستگاه تحقیقاتی گرگان برگزار شد در این برنامه دکتر ابوالفضل فرجی، دکتر سامیه رئیسی، مهندس ناصر باقری و مهندس مریم غزاییان و مهندس ثمانه ملک شاهکوئی از اعضای هیات علمی و کارشناسان این مرکز به عنوان مجریان طرح نسبت به ارایه آخرین یافته های تحقیقاتی خود درباره روش های کاشت، نحوه آبیاری، نحوه استفاده از ماشین آلات کشاورزی، خاک ورزی زمین مورد نظر، روش های مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری های و ارقام مختلف آن در شرایط آب و هوایی استان اقدام نمودند.
همچنین در این بازدید شرکت کنندگان در قطعه مربوط به PVS حضور داشته و در این قسمت در رابطه با تنوع ارقام سویا از گروه های رسیدگی بسیار زودرس، زودرس، متوسط رس و دیررس ها توضیحات کامل ارایه شد و ارتباط گروه های رسیدگی با عارضه اختلال در غلاف بندی کاملا تفسیر شد.

پاسخ دهید