نگارش کتاب به همت پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

یک عنوان کتاب به همت پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیم جامعه علمی شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات این کتاب تحت عنوان: راهنمای تغذیه علوفه در گاوهای شیری می باشد و به قلم دکتر عبدا… سمیعی پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز و مهندس شهرام کتوک، مهندس عبدالغفار تخله و دکتر شهریار کتوک نگارش شده است. کتاب فوق توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده و هم اکنون در اختیار علاقمندان می باشد.

پاسخ دهید