برگزاری روز مزرعه آفتابگردان در گلیداغ به همت محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد

روز مزرعه آفتابگردان در گلیداغ به همت پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس حسین عیسایی مسول واحد تجاری سازی و انتقال فناوری مرکز در این خصوص گفت: با هماهنگی قبلی مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش استان، ،مراسم روز مزرعه آفتابگردان با حضور محققان، کارشناسان و کشاورزان پیشرو و مدیران ترویج شهرستان های شرق استان در گلیداغ برگزار شد.
در ابتدا مهندس موسی خانی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین روز مزرعه از پتانسیل تولید بالای این منطقه در شرایط دیم و اهمیت آن جهت رسیدن به خودکفایی در تامین روغن نباتی کشور سخنانی ایراد نمودند. سپس مهندس عراز محمد نوری راد دوجی عضو هیات علمی و محقق آفتابگردان این مرکز مستقر در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد به عنوان مجری طرح، آخرین یافته های تحقیقاتی خود درخصوص کاشت، داشت و برداشت آفتابگردان در کشت های زمستانه و بهاره و همچنین ارقام مناسب برای شرایط مختلف توضیحات لازم را ارایه دادند.
در این برنامه آموزشی که باعنوان کشت وتولید بهاره ارقام هیبرید آفتابگردان در شهرستان مراوه تپه (گلیداغ) برگزار شد، ۹ رقم هیبرید صربستانی به همراه هیبریدهای هایسون ۳۳ و هایسون ۲۵ در قالب طرح انتخاب مشارکتی ارقام (پی وی اس) مورد مقایسه قرار گرفته بودند.
همچنین هیبرید امیدبخشSHF-81-09 به همراه هیبریدهای برزگر و فرخ در قالب یک طرح ترویجی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در طی این برنامه، در ارتباطی دو سویه ،موارد طرح شده، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

tmpdc0

پاسخ دهید