رونمایی از چهار جلد هند بوک پروفسور علیرضا کیانی استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان توسط وزیر جهاد کشاورزی

توسط مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از چهار جلد هند بوک پروفسور دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان رونمایی شد.


dsc09740-copyبه گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا قدس ولی رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی این مرکز در این خصوص گفت: مصرف بهینه آب در اراضی و عرصه‌های کشاورزی موثرترین فرآیندی است که می‌تواند در تعدیل تنش‌های ناشی از کم‌آبی و بحران آب نقش ایفا نماید. در شرایط بحرانی آب جهت‌گیری فعالیت‌های بخش کشاورزی می‌بایستی با هدف تولید بیشتر با آب کمتر، یعنی افزایش بهره‌وری آب، برنامه‌ریزی گردد. این مهم در عرصه‌های تولید کشاورزی از طریق آشنایی کارشناسان و بهره‌بردارن بابرنامه آبیاری گیاهان، آشنایی با حجم آب مصرفی، آشنایی با روش‌های بهبود بهره‌وری آب و قابلیت اندازه‌گیری آن و این مهم که به ازای هر متر مکعب آب مصرفی چقدر تولید و چقدر درآمد برای کشاورز دارد، به دست می آید. چهار جلد نوشتار حاضر (دو هند بوک، دو دستورالعمل و نشریه فنی) تحت عناوین: راهنمای جامع آبیاری گندم، دستورالعمل روش‌های اندازه‌گیری آب آبیاری در مزرعه، دستورالعمل تعیین بهره‌وری آب در مزارع و بهره‌وری آب و روش‌های بهبود آن، دقیقا در همین راستا و با هدف استفاده در مزارع خصوصا در طرح نظام نوین ترویج توسط همکار این بخش دکتر علیرضا کیانی نگارش شده و با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و معاونت ترویج و نشر آموزش کشاورزی به چاپ رسیده است. نوشتارهای فوق در چهارمین گردهمایی سراسری کشت پاییزه سال زراعی ۹۶-۹۵ و در راستای طرح نظام نوین ترویج با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد.

dsc66666 dsc77777
dsc99999dsc88888

پاسخ دهید