برگزاری آزمون تعیین سطح بدو استخدام مهندسان ناظر کشاورزی استان گلستان

آزمون تعیین سطح بدو استخدام مهندسان ناظر کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، آزمون تعیین سطح بدو استخدام مهندسین ناظر کشاورزی که در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان جذب گردیده اند به همت معاونت آموزشی این مرکز انجام شد.
در این آزمون تعداد ۴۹۷ نفر از کارشناسان در تمامی رشته ها، گرایش ها و تخصص ها به صورت غیر حضوری الکترونیکی در آزمون شرکت نمودند.

پاسخ دهید