ترجمه و چاپ کتاب به همت پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

یک عنوان کتاب به همت پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیم جامعه علمی شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات این کتاب تحت عنوان: از گوساله تا تلیسه می باشد و به قلم جان هولسن و بری کلین سورمینگ و ترجمه دکتر عبدا… سمیعی پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز و مهندس حسین امیدی میزایی نگارش شده است. کتاب فوق توسط انتشارات رنگینه به چاپ رسیده و هم اکنون در اختیار جامعه علمی، تولیدکنندگان و علاقمندان می باشد.

پاسخ دهید