برگزاری آیین عقد تفاهم نامه دو جانبه همکاری های پارک علم و فناوری استان و مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

آیین عقد تفاهم نامه دو جانبه جهت همکاری و مشارکت جهت تاسیس، راه‌اندازی و راهبری مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی مشترک استان گلستان بین پارک علم و فناوری استان گلستان و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به منظور ایجاد بستری مناسب جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیر ساخت اصلی اقتصاد مقاومتی و در اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری به ویژه بند ۵-۲ آن مبنی بر “حمایت از تأسیس و توسعه شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری” و اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید در جهت دهی سرمایه های اجتماعی به سوی کسب و کارهای دانش بنیان و نیز به منظور گسترش زیرساخت‌های توسعه فناوری و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیت‌های دانایی محور بخش کشاورزی، به ویژه ایجاد مراکز رشد، تفاهم نامه همکاری بین دو مجموعه بزرگ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و پارک علم و فناوری استان گلستان منعقد و مبادله گردید.
مراسم انعقاد رسمی تفاهم نامه بین ۲ مجموعه بزرگ استان، طی آیینی در محل دفتر این مرکز با حضور مدیران دو مجموعه، دکتر زارع معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر خاوازی معاون ترویج سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی و روسای موسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزشی منطقه یک سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، جمع دیگری از کارشناسان و محققان مرکز انجام شد. در انتهای این برنامه تفاهم نامه فوق از سوی دکتر موسی حسام و دکتر سید علی حسینی مدیران ۲ دستگاه به امضا رسید و مبادله شد.

پاسخ دهید