رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان: آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری در راستای تولید و ارتقای بهره وری است.

دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در همایش توسعه آموزش های فنی و مهارتی در حوزه کشاورزی و آشنایی با توانمندی های بخش، بر اهمیت آموزش در راستای ارتقای حوزه های مختلف کشاورزی تاکید کرد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این همایش دکتر مهاجر در سخنرانی خود ضمن ارائه گزارش از توانمندی های بخش کشاورزی در استان در خصوص زراعت، دامپروری، باغبانی و گیاهان دارویی و شیلات و آبزیان و … از همگرایی آغاز شده بین دو بخش استقبال کرد.
ایشان یکی از مشکلات بخش کشاورزی سن بالای تولید کنندگان بخش کشاورزی و نداشتن تحصیلات، آموزش و تخصص های روز کارگران فارم های تولیدی اعلام کرد.
دکتر مهاجر ضمن اعلام زمینه های همکاری بخش کشاورزی در مشارکت واقعی با بخش آموزش و رسالت و تعهدی که همگی ما در این زمینه در توسعه کشور داریم، تاکید کرد آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری در راستای تولید و ارتقای بهره وری است.

dsc00990

پاسخ دهید