بازدید رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از مزرعه تولید بذر گیاه سالیکورنیا

دکتر خوش خلق سیما مجری طرح جامع کشاورزی هالوفیت مبنا (سالیکورنیا) و رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از مزرعه تولید بذر گیاه شورپسند سالیکورنیا در ایستگاه تحقیقات شوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمود.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه به منظور بازدید اجرای عملیات کاشت، داشت و برداشت گیاه سالیکورنیا در منطقه شمال شهرستان آق قلا در ایستگاه تحقیقات شوری این مرکز و با حضور دکتر خوش خلق سیما رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دکتر مختارپور و گروهی از پژوهشگران این مرکزبرگزار شد.
در راستای عقدتفاهم نامه همکاری های دوجانبه این مرکز و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران که در سال گذشته منعقد شد برای نخستین بار در سطح دوهکتار در استان مزرعه تولید بذر گیاه شورپسند سالیکورنیا در ایستگاه تحقیقات شوری این مرکز ایجاد شد در جریان این بازدید دکتر خوش خلق سیما از نزدیک از فعلیت های در دست اجرای این طرح بازدید و در جریان فعالیت های انجام شده قرار گرفت و در این خصوص مقرر شد در سال زراعی آینده تمهیدات لازم جهت توسعه سطح زیر کشت این گیاه محقق شود.

img_0688

پاسخ دهید