حضور کارشناس تجاری سازی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی ” بازاریابی فناوری” و ” فنون مذاکره انتقال فناوری”

کارگاه آموزشی دو روزه با عناوین ” بازاریابی فناوری” و ” فنون مذاکره انتقال فناوری” به همت دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، با حضور دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ولدان رئیس دفتر امور فناوری و نمایندگان تجاری سازی موسسه ها و مراکز تحقیقاتی استان ها در سالن سگال موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این فرصت دو روزه علاوه بر بررسی مسائل فوق الذکر موارد مربوط به تاسیس شرکت دانش بنیان توسط شاغلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مروری بر قوانین و مقررات تجاری سازی تحقیقات و ساختار تجاری سازی تحقیقات در برخی از کشورها انجام شد.در این کارگاه دو روزه مهندس حسین عیسایی کارشناس تجاری سازی و انتقال یافته ها از این مرکز نیز حضور داشتند.

dsc542456

پاسخ دهید