بازدید از فعالیت های دانش آموزان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مهندس فرضعلی نژاد معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با حضور در هنرستان کاردانش شهرستان گرگان از فعالیت های عملی دانش آموزان در خصوص تولید و پرورش قارچ خوراکی بازدید بعمل اورد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به همین منظور در جلسه ای با حضور خانم پورنیا مدیر هنرستان ۲۲ بهمن، مهندس فرضعلی نژاد ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های انجام گرفته هدف از جذب دانش آموز در رشته های مرتبط کشاورزی، ارائه آموزش های عملی و مهارتی برای آنها دانست و خاطر نشان ساخت در همین موضوع پرورش قارچ می توان در یک فضای کم به یک فعالیت تولید ی روی آورده و برای خود اشتغال و کسب درآمد نمایند.
پورنیا مدیر هنرستان درگزارشی گفت: سال گذشته دو دوره قارچ توسط دانش آموزان در مدرسه تولید شده است و امسال نیز دوره اول به بهره بر داری رسیده است. محصول تولیدی به دانش آموزان، مربیان و دیگر افراد متقاضی به فروش می رسد. وی مهمترین مزیت تولید قارچ مدرسه را ارگانیک بودن آن دانست. در این هنرستان تعدا ۱۵ نفر دانش آموز دختر در رشته ” پرورش قارچ خوراکی” مشغول به تحصیل می باشند و برای سال ۹۶-۹۵ نیز مرکز با همکاری آموزش و پرورش استان نسبت به جذب ۳۰۹ نفر دانش آموز کاردانش اقدام نموده است.
در این بازدید مهندس اسکندرلی مسئول آموزش های رسمی و مهندس تازیکه مسئول کارآفرینی مرکز نیز حضور داشتند.

پاسخ دهید