برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی دفاتر مدیران در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی توانمند سازی دفاتر مدیران با تدریس مهندس مهدی لولایی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه که با هدف کلی آشنایی فراگیران با توانمند سازی دفاتر مدیران و با حضور ۴۵ نفر ازمسئولین دفاتر مدیران سازمان وادارات تابعه جهاد کشاورزی استان و به مدت ۲۴ ساعت در مرکز شهید حاجی کریمی گرگان برگزار شد. مدرس این دوره مهندس مهدی لولایی با اشاره به مباحث، دستاوردهای این حوزه،به تشریح موضوعات مرتبط با دوره پرداخت و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
.

پاسخ دهید