قرارداد انتقال فناوری و دانش فنی سویا رقم سامان به شرکت دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

قرارداد انتقال فناوری و دانش فنی سویا رقم سامان به شرکت دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان منعقد شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در مراسمی که با حضور مهندس حجتی وزیرجهاد کشاورزی و دکتر فرهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و جمع کثیری از محققان کشور انجام شد ۱۲ تفاهم نامه و قراردادهای انتقال فناوری و دانش فنی به بخش خصوصی امضا شد.
در نخستین بخش این آیین، که با هماهنگی اداره کل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی انجام شد نماینده شرکت دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان از شرکت های فعال در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با دکتر نجفیان رییس موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، قرارداد انتقال فناوری و دانش فنی سویا رقم سامان را امضا و مبادله نمودند.

پاسخ دهید