برگزاری دوره آموزشی ویژه بهره برداران بخش کشاورزی افزایش ضریب خود اتکائی گندم روستای قرق استان گلستان

دوره آموزشی ویژه بهره برداران بخش کشاورزی افزایش ضریب خود اتکائی گندم در شرکت تعاونی روستائی قرق استان گلستان با تدریس مهندس سوخته سرائی به همت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه با مشارکت سازمان تعاون روستایی استان گلستان و بخش آموزش این مرکز و با هدف کلی آشنایی بهره برداران بخش کشاورزی و گندم کاران روستای قرق و با حضور ۴۰ نفر از کشاورزان و تولید کنندگان گندم این روستا در این منطقه و در محل شرکت تعاونی روستائی برگزار شد. مدرس این دوره مهندس سوخته سرائی ، با اشاره به مباحث، دستاوردهای این حوزه، به تشریح موضوعات مرتبط با دوره پرداخت و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پاسخ دهید