حضور همکاران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در رویداد ایده شو؛ تجارت الکترونیک

رویداد ایده شو؛ تجارت الکترونیک با همکاری کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک علم و فناوری گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این همایش در روز پنج شنبه ٢ دی ماه ١٣٩۵ ساعت ۹ صبح در سالن رشد دانشگاه گلستان انجام شد.
ایده شو رویدادی است که به صاحبان ایده و کارآفرینان فرصت می‌دهد تا ایده خود را در بازه زمانی مشخص ارائه دهند.
ایده‌های ارائه شده در این رویداد ، از نظر نو بودن ، فنی ، قابلیت اجرایی توسط داوران فنی و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران جهت راه‌اندازی یک کسب ‌و کار سنجیده شد و پیشنهادات برگزیده جهت اجرا حمایت می شوند.

پاسخ دهید