برگزاری طرح انتقال یافته ها گندم ابی به همت پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

طرح انتقال یافته ها گندم ابی به همت پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این نشست که در محل مرکز خدمات کنگور شهرستان کلاله و با حضور کشاورزان، مروجان و محققان و کارشناسان کشاورزی برگزار شد اینجانب ضمن ارایه دستاوردها پژوهشی و ذکر نکات فنی، کلاس توجیهی و برشمردن عوامل مهم و تعیین کننده به منظور حصول عملکرد بهینه و کاستن خلا موجود در عملکرد مزارع را بیان نمودم و درادامه ضمن گفتگوی دوسویه، به بیان مشکلات مربوط به کشاورزی این حوزه و ارائه راهکار پرداخته شد.

پاسخ دهید